Det är skillnad mellan att lyssna och att höra!

Tomatismetoden

Videon beskriver Tomatiseffekten och dess unika egenskaper.


Tomatismetoden är uppkallad efter sin grundare  Alfred Tomatis (1920-2001), verksam
som läkare och vetenskapsman i Frankrike.

Utifrån sina upptäckter tog Alfred Tomatis fram en utrustning som tränar örats och hjärnans förmåga att uppfatta ljud, kallad Tomatiseffekten.

Metodens grundare
Språkfokus använder en lyssningsträningsmetod som kallas Tomatismetoden, efter sin grundare Alfred Tomatis (1920-2001), verksam som läkare och vetenskapsman i Frankrike.
Via sitt arbete med hörselskadade och operasångare började han studera ”sound perception mechanisms” dvs förmågan att uppfatta ljud.  Han fann att de frekvenser vi inte hör kan inte förmedlas via rösten och gjorde tre betydelsefulla upptäckter.

  • Rösten innehåller bara de ljud som örat förmår att uppfatta.
  • När örats förmåga att uppfatta ljud ändras, påverkas också rösten omedelbart och omedvetet.
  • Om man tränar enligt Tomatismetoden tillräckligt länge förändras rösten permanent.

Dessa upptäckter kallas Alfred Tomatis tre lagar och erkändes av den franska vetenskapsakademin 1957.​

Läs mer om Alfred Tomatis och hans metod

Läs mer om Tomatismetoden på     www.tomatis.comHörlurarna har både lurar som sitter över öronen,luftledningslurar, och en extra benledningslur
som sitter i bågen. Denna sätter skallbenet i vibration.
Vid luftledningslyssnandet leds ljud in i innerörat via hörselgången och mellanörat. Benledning fungerar så att ljudets vibrationer leds direkt in i innerörat via skallbenets vibrationer. Därefter skickas signalerna vidare till hjärnan.

Metod och utrustning
Utifrån sina upptäckter utvecklade Alfred Tomatis en speciell utrustning som tränar örats och hjärnans förmåga att uppfatta ljud. Utrustningen filtrerar och bearbetar musik, text och den egna rösten

Tomatismetoden ger 50% snabbare inlärning och bättre språkliga färdigheter 
enligt Forskningsprojektet Audio Lingua.

Audio Lingua var ett stort forskningsprojekt om inlärning av främmande språk där Tomatismetoden ingick som en del av studien. Projektet genomfördes under tre år på 8 olika universitet och skolor i Europa. Projektet var en del av Socratesprogrammet, ett EU-program om utbildning.

Studien visar på goda resultat för de elever som fått lyssningsträning enligt Tomatismetoden

  • 50% snabbare språkinlärningen jämfört med kontrollgruppen
  • Markant bättre förmåga att förstå och uttala jämfört med kontrollgruppen

Referens: http://tomatisassociation.org/page/2/
The Audio Language Project Improvement of Auditory Comprehension and Oral Expression of a Foreign Language with the Tomatis® Method


Kort om studien
Studien var uppdelad i olika grupper.
Tomatis-gruppen fick göra lyssningsträning och jobba med uttalsövningar utan att en lärare korrigerade eller hjälpte eleverna.
Kontrollgruppen fick arbeta i
traditionellt språklab med samma material som Tomatisgruppen men
utan lyssningsträningen. En lärare var alltid närvarande och korrigerade eleverna i kontrollgruppen.
 

När vi lyssnar filtrerar vi bort vissa ljud samtidigt som vi förstärker andra
 

Kontakta oss för mer information och bokning av språkträning

 Helena Bowin      helena@sprakfokus.se       070-755 21 70