Bli bättre på att tala och förstå ett främmade språk!

Engelska   Tyska   Franska  Spanska  Svenska

Vi hjälper dig att uppnå en språkkänsla liknande den Du har för Ditt modersmål!


Med Lyssningsträning enligt Tomatismetoden® stimuleras hjärnan via öronen och
gör dig mottaglig för nya språkljud och språkmelodier. På så sätt skapar vi förutsättningar 
för dig att förstå och tala ett främmande ledigt och obehindrat.

 

Språkträningen är en lyssningsträning och talträning med metod och utrustningar från Tomatis® 
i en unik kombination med coachning och träningsmaterial utformade av Språkfokus. Språkträningen görs individuellt och passar alla oavsett kunskapsnivå och språklig bakgrund.

Detta skiljer vår språkträning från andra metoder.

Tänker du ibland att andra missuppfattar dig eller inte inte förstod vad du menade? Får du anstränga dig så mycket för att hänga med i ett samtalet att du blir alldeles utmattad efteråt? Visste du att du är begränsad av de unika egenskaper som finns i ditt modersmål och att det är det som gör att det är så svårt att tala och förstå ett främmande språk?

Forskning visar att rätt uttal och språkrytm är mycket viktig för muntlig kommunikation. Forskning visar också att det genom träning är fullt möjligt att lära sig rätt uttal och språkrytm i ett nytt och främmande språk oavsett ålder och språklig bakgrund.

Ingen vanlig språkkurs - lyssningsträning, talträning och coachning

Språkträningen är en auditiv stimulering som anpassar örat och hjärnan till nya språkljud,
språkrytmer och språkmelodier,  på liknande sätt som när vi var barn. Språkträningen resulterar i
säkrare, tydligare och mer flytande tal, bättre hörförståelse och snabbare och effektivare språkinlärning

 

  • Lyssningsträningen öppnar upp örat för det främmande språkets specifika språkljud, melodi, rytm och betoningar. 
  • Talträningen utvecklar förmågan att uttrycka sig på och tala det främmande språket.
  • Coachningen tränar uttal, betoningar, språkmelodi och talflyt
 

Språkfokus erbjuder språkträningsprogram på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Fler språk på förfrågan.
 

Språkfokus språkträning

Språkfokus Språkträning är uppdelad i flera delar. Varje del består av ett Lyssnings- och talträningsprogram och Egen träning.  Ett lyssningsträningsprogram tar 2–3 veckor att genomföra och Egen träning pågår ca 3-4 veckor. Inför träningen görs alltid en kartläggning och efter avslutad träning en uppföljning. I varje del ingår ett antal coachningstillfällen.
 
Språkfokus tillhandahåller utrustning med lyssnings-och talträningsprogram, övningsmaterial samt ger råd och stöd under hela träningsperioden. Utrustningarna är små och portabla och träningen kan göras  på valfri plats, individuellt eller i grupp. För delar av Egen träning används utrustningen Forbrain®.

Ett lyssnings- och talträningsprogram omfattar vanligen 20 timmar per del. Man tränar 1½ - 2 timmar per dag. Nedan ett exempel på hur lyssningsträningstillfällena kan fördelas under en del. 

Därefter följer en period med Egen träning ca 30-60 min per dag. 

Språkträningen omfattar minst 2 delar. Sammanlagt tar Språkfokus Språkträning från ca 4-6 månader att genomföra.

Lite mer om språkträningenKartläggning
Inför språkträningen gör Språkfokus en kartläggning med intervju, inspelning av högläsning och fritt tal samt självskattningaroch frågeformulär. Vid inspelning läser deltagaren några korta texter samt talar fritt. Vid självskattning uppskattar deltagaren sin språkliga förmåga avseende att tala och förstå genom att svara på ett antal frågor. 

 

Lyssningsträning och talträning
Man lyssningstränar omväxlande på filtrerad och bearbetad musik och texter. Musiken är mestadels Mozart och texterna är på det språk man valt att träna. I den viktiga talträningen filtreras och bearbetas den egna rösten och talet.
 


Egen träning 
Man lyssnar på inläst text/ talbok och gör tal- och repetitionsövningar med utrustningen Forbrain ca 30-60 minuter per dag. Vokaler, konsonanter, språkets rytm och betoningar tränas ytterligare för att befästa ett gott resultat. 
 


Coachning
Inför varje lyssningsträning och inför varje Egen träning ingår möten med Språkfokus med instruktioner och coachning för korrigering av uttal mm. Språkfokus ger råd och stöd under hela träningsperioden

 

Förberedelser och egen planering
Du bestämmer själv när och var Du gör din språkträning. Vi går gemensamt igenom planeringen av din träning så att den blir både avtressande och angenäm men samtidigt effektiv och givande. 

 

 Språkfokus Språkträning

- en språklig förändring för livet
 

Så här tycker en av våra kunder
"Vi är mycket nöjda med hur vår engelska har utvecklats sedan vi började vår språkträning på Språkfokus. Med delar av verksamheten placerad i USA ville jag och mitt team få en bättre känsla för språket. Jag kan varmt rekommendera Språkfokus till alla som snabbt och effektivt behöver utveckla sin språkliga kompetens".

Dr. Johan Lindholm
Director R&D, Chemical Analysis & Special Projects,
Swedish Match

Språkfokus använder metod och utrustningar från Tomatis®

TalksUp® – en av våra utrustningar för lyssningsträning och talträning med anpassade program. 
Denna utrustning lånas under träningen

Forbrain® - headset med mikrofon och benledningslurar har ett dynamiskt filter som filtrerar och modulerar rösten. 
Detta headset köps i samband med träning

Hörlurarna har både luft-ledningslurar och en benledningslur 
som sitter i bågen. 

Hörlurar ingår i utrustning som lånas

Om språkträningen

Enskild träning
Du följer ditt individella program dag för dag och väljer själv tid och plats för din språkträning

Medan man lyssningstränar kan man vila eller sova

Högläsning med utrustning från Tomatis® filtrerar rösten vilket hjälper till att förbättra uttal, rytm och betoningar

Utrustningarna är en mycket viktig del i språkträningen. Forbrain används vid talövningar.

Språkträning i grupp
Alla lyssnar på samma språk och följer samma programupplägg dag för dag.

eller pyssla, pussla, måla, spela spel

Vi coachar under hela träningen
 

Solisten® en utrustning för lyssningsträning med filtrerad och bearbetad musik och texter. Musiken är oftast Mozart
och texterna är på det språk man valt att träna

Kontakta oss för mer information och bokning av språkträning

 Helena Bowin      helena@sprakfokus.se       070-755 21 70