Auditiv stimulering
- en naturlig del i undervisningen -

för bättre inlärning, minne och uppmärksamhet

Träningen ger
-fokus och uppmärksamhet
-utvecklar arbetsminnet
-förbättrar tal- och röstkvalitet,
-förbättrad inlärning
samt ger energi och självförtroende

Neuro-Auditory Program
Skolprogram för generell inlärning, särskilda behov och språkintegration 

Träning med Forbrain®
förbättrar tal, minne och uppmärksamhet

Läs mer om Forbrain® i skolan och hur beställa Forbrain   

Språkfokus använder metod och utrustningar från Tomatis®

För lyssnings- och talträning används utrustningarna Forbrain® och TalksUp® från Tomatis®.
Utrustningarna filtrerar och bearbetar texter, musik och den egna talrösten.  Träning enligt
Tomatismetoden ger snabbt bättre fokus och koncentration.

Utrustningarna är små och portabla och träningen kan göras på valfri plats, individuellt eller i grupp.

TalksUp® en komplett utrustning
för auditiv stimulering

Hörlurarna har både luft- och benledning

Forbrain® - headset med
mikrofon och benledningshörlurar

TalksUp® med Neuro-Auditory Program för skolor

TalksUp®  är en komplett utrustning för lyssnings- och talträning med anpassade program för skolan och passar både för individuell träning och 
för träning i grupp.


Till varje TalksUp är det möjligt att ansluta trådlösa hörlurar så att en hel klass kan lyssna samtidigt. TalksUp används av lärare och pedagoger som ett komplement till annan undervisning och träning.

Träningen ger fokus och uppmärksamhet, utvecklar arbetsminnet, förbättrar tal- och röstkvalitet, förbättrar inlärning samt ger energi och självförtroende.


Skolprogrammen har funnits i mer än 10 år på flera hundra skolor i Polen med mycket goda resultat och introduceras nu i flera länder bla USA, Spanien, Mexico och Australien.

 

Forbrain®förbättrar perceptionen av talet och rösten

Med ett dynamiskt filter, en högkvalitativ mikrofon och
benledningshörlurar förbättras uppmärksamhet, tal och minne.
 
Används tillsammans med lärare eller pedagog i undervisningen och av den enskilde eleven vid läxläsning och förberedelse av presentationer mm.

Tomatismetoden® används i hela världen inom en mängd områden,
t.ex kapacitets- och personlighetsutveckling i skolor och utbildningscenter.

Vetenskapliga studier
Forskningsprojektet ”Attention for success with the Tomatis method” är en EU-stödd
studie gjord i Polen under 3 år (2010-2013) på 62 skolor med ett underlag på ca 1300 barn.

Resultatet av studien visar att auditiv stimulering enligt Tomatismetoden har positiva effekter
på elevers utveckling, tex inlärningsförmåga, social förmåga och språklig förmåga.

Ansvarig för studien har varit Dr Ratynska, laryngolog, audiolog.

     Språkfokus förmedlar och introducerar TalksUp® och Forbrain®
     till skolor och utbildningsenheter. Kontakta oss för mer information 

 Helena Bowin      helena@sprakfokus.se       070-755 21 70