November 2017

Lyckad språkträning i svenska avslutad och utvärderad på hemtjänstföretaget Livea!

Språkträningen har gett ett märkbart förbättrat uttal och förståelse av svenska.
Språkträningen har riktats mot anställda på Livea som inte har svenska som modersmål. Kommunikation mellan anställda, kunder och chefer har förbättrats, med färre missförstånd som resultat och ökat tryggheten och kvaliteten för Liveas kunder.

Förutom att ge högre kunskaper i svenska, upplevde deltagarna träningen som både behaglig och rolig. Ibland kunde den vara svår att hinna med, men de är mycket nöjda över resultatet och sin nyvunna trygghet i att både kunna tala och förstå svenska bättre.

Språkfokus önskar alla lycka till och tackar för ett gott samarbete! 

Helena övar en av våra deltagare att uttala korta och långa vokaler. Just här övas kort A och långt A som i GLASS och GLAS

                                                                                                 Maj 2017
Språkprojekt Trampolin

Anställda på hemtjänstföretaget Livea som inte har svenska som modersmål får språkträna med hjälp Språkfokus Språkträningsprogram för att komma till en ny och högre nivå i det svenska språket, en trampolineffekt!

Att snabbt lära sig tala och förstå det svenska språket är viktigt. För många går det relativt smidigt att lära grammatik och bygga upp ordförråd och läsförståelse medan det kan vara betydligt svårare att integrera svenskans språkljud, melodi, rytm och betoningar. 

Med väsentligt förbättrad svensk språkmelodi och ökad känsla för ords nyanser ges bättre förutsättningar för en tydligare och mer korrekt kommunikation med kunder, kundens anhöriga, kollegor med flera. Dessutom skapar förmågan att behärska det svenska språket trygghet och säkerhet och därmed ett ökat självförtroende.

Språkprojektet kommer att avslutas och utvärderas under hösten 2017.

Språkfokus på Skolforum  i Älvsjö  -  Sveriges största skolmässa

                                          Måndag 31 okt - tisdag 1 nov

Två intensiva dagar på skolmässan där många lärare, pedagoger och rektorer visade ett stort intresse för vår verksamhet och våra utrustningar Forbrain och TalksUp       med skolprogram.

Nu ser vi fram emot att sprida Auditiv Stimulering på fler skolor så att fler elever får chansen att uppnå bättre uppmärksamhet, minne, social kompetens och en högre språklig kompetens!  

Vi hoppas också att många fler upptäcker att man kan lära sig svenska och andra språk dubbelt så fort och dubbelt så bra med Auditiv stimulering från Tomatis!

Karin redo vid vår monter 

Nyfiken på vårt lilla smidiga headset

Helena visar Forbrain 

Helena med några intresserade  

                                                             September 2016 
Beställ Din egen Forbrain®


Detta lilla smidiga verktyg förbättrar förmågan att uppfatta och särskilja språkljud och hitta språkets betoningar, rytm och melodi. Forbrain kan användas av både barn och vuxna och passar bra  vid språkövningar och konversation tillsammans med en coach/lärare, enskilt eller i grupp.

Läs mer om Forbrain och beställ Ditt eget head-set

Januari 2016


Tysk-Svenska Handelskammaren testade vår språkträning

I Tysk-Svenska Handelskammarens senaste Nyhetsbrevet berättar
Franziska Anderson - projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren -  
om sina erfarenheter av vår språkträning.  Läs hennes artikel härJanuari 2016


Nya utrustningen TalksUp på väg

Träningen förenklas ytterligare - alla funktioner i en och samma utrustning

 

December 2015


Swedish Match tränar vidare

Vårt samarbete med Swedish Match startade hösten 2014. Då genomgick
10 personer vårt Engelska Basprogram 40 timmar. Under vintern har några av de nöjda deltagare ytterligare byggt på sina kunskaper i engelska med vår programdel Påbyggnad 7 dagar. 

Kontakta oss för mer information och bokning av språkträning

 Helena Bowin      helena@sprakfokus.se       070-755 21 70