Bli duktig på ett främmande språk 
få samtidigt bättre fokus och koncentration

  metod och utrustningar från Tomatis®

 Språkträningsprogram för företag, privatpersoner och skolor

samt allmäna skolprogram

Med hjälp av auditiv träning 
sker en neurosensorisk stimulering som utvecklar 
•  uttal och språkrytm 
​​​​​​​•  tal och röst 

​​​​​​​•  minne och uppmärksamhet
​​​​​​​

Med hjälp av utrustningar från Tomatis® tränas örat och hjärnan
att uppfatta ljud på ett nytt sätt

Språkträningsprogram 

Program för svenska, engelska, tyska, franska, 
spanska mfl språk.

Läs mer om Språkprogram


Lyckat projekt
med hemtjänstföretaget Livea!

Att behärska svenska har gett trygghet, säkerhet och ökat självförtroende

Nu är språkträningen i svenska avslutad på hemtjänst-företaget Livea! Träningen har gett ett märkbart förbättrat uttal och förståelse av svenska språket för deltagararna.
Detta har resulterar i en bättre kommunikation på arbetet, färre missförstånd och en ökad trygghet och kvalitet för Liveas kunder.


Med vår språkmetod och utrustningar har vi tränat anställda hos hemtjänstföretaget Livea som inte har svenska som modersmål. Vår träning har snabbt lett till tydligare uttal, svensk språkrytm och bättre hörförståelse vilket möjliggör en trygg och säker kommunikationen mellan anställda och kunder.           Läs mer här
 

Skolprogram

Program för generell inlärning, särskilda behov och språkintegration.     
Läs mer om Skolprogram

Tomatismetoden® är en träningsmetod som används över hela världen

Träning enligt Tomatismetoden® 

  • förbättrar hörförståelse, uttal, talflyt och röstkvalitet
  • ger bättre uppmärksamhet och utvecklar arbetsminne
  • ger energi och självförtroende

Läs mer om Tomatismetoden

Språkfokus innehar licensrättigheter från Tomatis Développement S.A

Träningen passar barn och vuxna och görs enskilt eller i grupp

Tomatismetoden® - en evidensbaserad metod

Vetenskaplig validering
av Tomatiseffekten®

Professor Carles Escera, Neuroscience, Neuropsychology, Biological Psychology,
University of Barcelona

Scientific validation of the Tomatis® Effect: EEG recordings of sound from brainstem to cerebral cortex encoding – University of Barcelona 2014

50% snabbare språkinlärning
med Tomatismetoden® 

Projektet genomfördes under tre år på 8 universitet och högskolor i Europa och var  en del av Sokrates-programmet, ett EU-program om utbildning. 

Forskningsprojektet Audio Lingua visar på i genomsnitt 50% snabbare språkinlärningen och markant bättre språkliga färdigheter för de elever
som tränat enligt Tomatismetoden jämfört med kontrollgruppen.

Läs mer om Audio Lingua 

Tomatismetoden® ger positiva effekter
på elevers utveckling 

Forskningsprojektet ”Attention for success with the Tomatis method” på skolor i Polen visar att auditiv stimulering enligt Tomatis-metoden har positiva effekter på elevers utveckling, tex inlärningsförmåga, social förmåga och språklig förmåga.

Utrustningar från Tomatis®

Forbrain® - headsetet med mikrofon och benledningslurar har ett dynamiskt filter som filtrerar och modulerar rösten.

Forbrain är ett enkelt och lättanvänt hjälpmedel som används vid språk-träning och träning i skolan.

Läs mer om Forbrain vid språkträning
Läs mer om Forbrain i skolan

 

Ett prisbelönt headset

På BETT show 2015 vann Forbrain utmärkelsen ”Best special educational needs solution”.

TalksUp® med anpassade program för språkträning och allman träning i skolan 

Vid lyssningsträningen filtreras och bearbetas musik, inlästa texter och den egna rösten. Utrustningen har hörlurar med både luft- och benledning samt mikrofon. 

Hörlurarna har både luftledningslurar och en benledningslur som sitter i bågen.
 

 Vi har gedigen kunskap om och lång erfarenhet av 
auditiv stimulering enligt Tomatismetoden®

Helena Bowin,  certifierad Tomatis-konsult sedan 20 år

Språkfokus vill bidra till en djupare förståelse människor emellan

Med en unik metod, speciellt utvecklade träningsprogram och pedagogiska verktyg hjälper vi barn och vuxna att utveckla sin kapacitet.

Vår träning förbättrar språklig förmåga, kommunikation och koncentration. 


Välkommen att träna med oss!

Kontakt för mer information 

 Helena Bowin      helena@sprakfokus.se       070-755 21 70

Auditiv Stimulering 
för bättre 
uttal och språkrytm  •  tal och röst  •  minne och uppmärksamhet